Privacy

MY-beautyconsult (hierna vermeldt als MY-wellness.be) is gevestigd te 3520 Zonhoven/België en kan U hier contacteren. We respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van persoonlijke gegevens
Uw gegevens zijn onder andere jouw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.). Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van MY-wellness.be of onze deelnemende partners ontvangt of telefonisch benaderd wordt.
Daarnaast verwerken wij de zogenaamde 'verkeersgegevens' van de bezoekers van onze website. Zo wordt het IP-adres van jouw computer geregistreerd en wordt er naar het surfgedrag op de website gekeken.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de activiteiten van Beauty & Wellness en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.

Ook kun je doorgeven (klik hier) dat je niet langer op prijs stelt voor het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden of het gebruik van jouw gegevens ter publicatie.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal MY-wellness.be het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren.

Jouw gegevens worden niet verkocht
U kunt zich steeds zonder motivatie verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om U te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en producten die uitgaan van MY-makeup.be en voor de verwezenlijking van informatie - of promotiecampagnes over de producten en diensten van MY-wellness.be en deelnemende partners. (klik hier)
We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Beveiliging gegevens
Alle gegevens die je aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
We maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Links naar andere websites
Op deze site treft u links aan naar andere websites. MY-wellness.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken.

Door het gebruik van onze websites verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door MY-beautyconsult op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Wanneer u het gebruik van cookies niet toestaat of verhindert dat deze op uw harde schijf worden geplaatst, kunnen onderdelen van onze websites voor u niet of verminderd toegankelijk zijn of niet volledig worden benut.

Contact of vragen?
Mocht je vragen hebben dan kun je een e-mail sturen naar MY-wellness.be - klik hier voor het e-mailadres.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
MY-wellness.be behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen en adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 januari 2011.